Realizovaná školení

 

Datum Název semináře/školení Lektor Prezentace
31.10. 2018 Metodika spisové služby Stanislav Fiala
16.10. 2018 Revize spisového řádu Stanislav Fiala
10.10. 2018 Manipulace s utajovanými dokumenty podle platné legislativy – příjem, evidence, vytváření, vyřizování a předávání utajovaných dokumentů Petr Fík
3.10. 2018  Elektronický podpis, pečeť , časové razítko — tvorba, vizualizace, ověření Jan Frk
6.6. 2018  Základní podmínky pro vedení administrativy utajovaných dokumentů u podnikatele a orgánů státu Petr Fík
23.5. 2018 Novinky pro rok 2018 vyplývající z eIDAS – elektronická identifikace osob Martina Macek
15.5. 2018 Legislativa spisové služby , související legislativa ČR a EU. Správa dokumentů pohledem ISO 15489 Stanislav Fiala
18.4. 2018  Spis obsahující utajované dokumenty, jeho založení, vedení a uzavření. Petr Fík
4. 4. 2018  Směrnice GDPR a dopady na ochranu osobních údajů při správě dokumentů Martina Macek
7. 3. 2018 Procesy spisové služby Tomáš Bezouška
22.2. 2018 Audit spisové služby a systémů pro správu dokumentů Tomáš Bezouška
14.2. 2018 Předávání, přeprava utajovaného dokumentu, zásilka a přeprava kurýrem Petr Fík
17. 1. 2018 Dopady GDPR na ochranu osobních údajů při správě dokumentů Martina Macek ke stažení
5. 12. 2017 Jednací protokol. Jeho zavedení, pravidla evidence a příklady z praxe. Petr Fík
28.11.2017 Dopady GDPR na ochranu osobních údajů při správě dokumentů Martina Macek ke stažení
22.11.2017 Novinky pro rok 2018 vyplývající z eIDAS –  elektronická identifikace osob Martina Macek ke stažení
14.11.2017 Časté chyby  při výkonu spisové služby zjištěné archivy a vhodné  úpravy spisového řádu Stanislav Fiala ke stažení
1. 11. 2017 Stanovení stupně utajení utajovaných dokumentů , jeho vyznačení, snížení nebo zrušení v praxi Petr Fík
26. 9. 2017 Změny v Národním standardu a jejich dopad na původce i dodavatele Jan Frk ke stažení
21. 9. 2017 Příprava dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení Stanislav Fiala ke stažení
8. 6. 2017 Vše co jste chtěli vědět o eIDAS (a nebojte se zeptat; Seminář) Martina Macek
Stanislav Fiala
ke stažení
24. 5. 2017 Vyhotovování jednoduchých a složitých utajovaných dokumentů dle platné legislativy (Seminář) Petr Fík
23. 5. 2017 Směrnice GDPR nejen v kontextu spisové služby (Seminář) Miroslava Matoušová ke stažení
10. 5. 2017 Změny v Národním standardu a jejich dopad pro původce i dodavatele (Seminář) Jan Frk
10. 4. 2017 Příprava dokumentů pro skartační řízení (Seminář) Stanislav Fiala
30. 3. 2017 Správa dokumentů: Úvod do problematiky (Akreditovaný kurz M01) Stanislav Fiala