Datum Název semináře/školení Lektor Prezentace
2021
15.10.2021 Revize spisového řádu a interních norem Stanislav Fiala
14.10.2021 Atestace elektronických systémů spisové služby Tomáš Bezouška
14.9.2021 Certifikační školení Modelování v jazyce UML pro pokročilé Tomáš Bezouška
2020
11.3.2020 Spisová služba v praxi Jan Frk
4.3.2020 Legislativa spisové služby, související legislativa ČR a EU. Správa dokumentů pohledem ISO 15489 Stanislav Fiala
26.2.2020 Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko Jan Frk
12.2.2020 Kontrola výkonu spisové služby Tomáš Bezouška
2019
4.12.2019 Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě Martina Macek
20.11.2019 Elektronický podpis v praxi Jan Frk
13.11.2019 Ověřování použitých opatření fyzické bezpečnosti David Mareček
6.11.2019 Metodika správy utajovaných dokumentů Petr Fík
23.10.2019 Kontrola shody s NSESS a ověření správnosti postupů spisové služby Tomáš Bezouška
16.10.2019 Revize spisového řádu Stanislav Fiala
9.10.2019 Datové schránky z pohledu veřejné správy i komerce Jan Frk
25.9.2019 Vyhotovování a evidence utajovaných dokumentů Petr Fík
12.9.2019 Jmenný rejstřík ve spisové službě určených původců Robert Piffl ke stažení
11.9.2019 Novela Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby Jan Frk
21.8.2019 Jmenný rejstřík ve spisové službě určených původců Robert Piffl ke stažení
19.6.2019 Elektronické ověřovací prvky Jan Frk
11.6.2019 Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě Martina Macek
29.5.2019 Novinky v doručování ve správním řízení Jan Frk
22.5.2019 Životní cyklus e-dokumentu v právním prostředí EU Robert Piffl
15.5.2019 Úskalí fyzické bezpečnosti při práci s utajovanými dokumenty David Mareček
24.4.2019 Připravované změny legislativy o archivnictví a spisové službě, jejich dopady do praxe Robert Piffl předána účastníkům
23.4.2019 Certifikační školení Procesní modelování a notace BPMN Tomáš Bezouška
10.4.2019 Základní pravidla pro práci s utajovanými dokumenty Petr Fík
3.4.2019 Elektronický podpis v praxi Jan Frk
20.3.2019 Základní pravidla pro práci s dokumenty Stanislav Fiala
13.3.2019 Dlouhodobá údržba elektronických dokumentů Jan Frk
20.2.2019 Kontrola shody s NSESS a ověření správnosti postupů spisové služby Stanislav Fiala
13.2.2019 Elektronické ověřovací prvky (elektronický podpis, elektronická pečeť, časové razítko) Jan Frk
6.2.2019 Novinky legislativy a metodika spisové služby Stanislav Fiala
2018
28.11.2018 Legislativa spisové služby, související legislativa ČR a EU. Správa dokumentů pohledem ISO 15489 Stanislav Fiala
21.11.2018 Dopady GDPR na ochranu osobních údajů při správě dokumentů Martina Macek
20.11.2018 Doručování ve správním řízení Jan Frk
31.10. 2018 Metodika spisové služby Stanislav Fiala
16.10. 2018 Revize spisového řádu Stanislav Fiala
10.10. 2018 Manipulace s utajovanými dokumenty podle platné legislativy – příjem, evidence, vytváření, vyřizování a předávání utajovaných dokumentů Petr Fík
3.10. 2018 Elektronický podpis, pečeť , časové razítko — tvorba, vizualizace, ověření Jan Frk
6.6. 2018 Základní podmínky pro vedení administrativy utajovaných dokumentů u podnikatele a orgánů státu Petr Fík
23.5. 2018 Novinky pro rok 2018 vyplývající z eIDAS – elektronická identifikace osob Martina Macek
15.5. 2018 Legislativa spisové služby , související legislativa ČR a EU. Správa dokumentů pohledem ISO 15489 Stanislav Fiala
18.4. 2018 Spis obsahující utajované dokumenty, jeho založení, vedení a uzavření. Petr Fík
4. 4. 2018 Směrnice GDPR a dopady na ochranu osobních údajů při správě dokumentů Martina Macek
7. 3. 2018 Procesy spisové služby Tomáš Bezouška
22.2. 2018 Audit spisové služby a systémů pro správu dokumentů Tomáš Bezouška
2017
14.2. 2018 Předávání, přeprava utajovaného dokumentu, zásilka a přeprava kurýrem Petr Fík
17. 1. 2018 Dopady GDPR na ochranu osobních údajů při správě dokumentů Martina Macek ke stažení
5. 12. 2017 Jednací protokol. Jeho zavedení, pravidla evidence a příklady z praxe. Petr Fík
28.11.2017 Dopady GDPR na ochranu osobních údajů při správě dokumentů Martina Macek ke stažení
22.11.2017 Novinky pro rok 2018 vyplývající z eIDAS – elektronická identifikace osob Martina Macek ke stažení
14.11.2017 Časté chyby při výkonu spisové služby zjištěné archivy a vhodné úpravy spisového řádu Stanislav Fiala ke stažení
1. 11. 2017 Stanovení stupně utajení utajovaných dokumentů , jeho vyznačení, snížení nebo zrušení v praxi Petr Fík
26. 9. 2017 Změny v Národním standardu a jejich dopad na původce i dodavatele Jan Frk ke stažení
21. 9. 2017 Příprava dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení Stanislav Fiala ke stažení
8. 6. 2017 Vše co jste chtěli vědět o eIDAS (a nebojte se zeptat; Seminář) Martina Macek Stanislav Fiala ke stažení
24. 5. 2017 Vyhotovování jednoduchých a složitých utajovaných dokumentů dle platné legislativy (Seminář) Petr Fík
23. 5. 2017 Směrnice GDPR nejen v kontextu spisové služby (Seminář) Miroslava Matoušová ke stažení
10. 5. 2017 Změny v Národním standardu a jejich dopad pro původce i dodavatele (Seminář) Jan Frk
10. 4. 2017 Příprava dokumentů pro skartační řízení (Seminář) Stanislav Fiala
30. 3. 2017 Správa dokumentů: Úvod do problematiky (Akreditovaný kurz M01) Stanislav Fiala