Novela archivního zákona

Dne 19. září 2016 vstoupil v platnost zákon č. 298/2016 Sb., který uvádí do souladu celou řadu zákonů s nařízením eIDAS a jeho implementací do českého právního řádu, zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Část čtyřicátá...

WS Základy správy dokumentů

Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem "Základy správy dokumentů pohledem zákona č. 499/2004 Sb. a ISO 15489", který naše sdružení pořádá ve dnech 27. listopadu od 9:00 v prostorách Autoklubu Praha, v Opletalově ulici v Praze a 1. prosince...

Školení správy dokumentů

Jak se již stalo dobrým zvykem, upozorňujeme na těchto stránkách na zajímavá školení, semináře a workshopy s problematikou správy dokumentů a informací a spisové služby. Další z takových akcí je seminář "Spisová služba a archivní legislativa, uchovávání a vyřazování...

Poznámky z workshopu

Ve středu 17. 10. 2012 proběhl v Praze seminář "Novela archivního zákona - Přehled klíčových změn", který vedla ing. Martina Macek z Ministerstva vnitra a ve kterém se zaměřila na klíčové změny, které přináší nová komplexní právní úprava, tj. nejen novela zákona, ale...

Workshop k novele zákona

Počátkem roku 2010 se začala připravovat další novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, která reagovala na stávající proces elektronizace veřejné správy. Tato novela byla vydána ve Sbírce zákonů pod č. 167/2012 Sb....

Spisová vyhláška po novele

Jak jsme již na těchto stránkách informovali dříve, prochází zákoná úprava v oblasti archivnictví a spisové služby novelizací. Nejprve byl novelizován zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Následně dochází i k úpravě navazujících podzákonných norem,...

Novela zákona 499/2004 Sb.

Ve středu 25. dubna 2012 projednal Senát Parlamentu České republiky na své 21. schůzi návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém...

Novela zákona v senátu

Jak jsme již informovali dříve, Parlament projednává novelu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V rámci tohoto projednání již novela prošla Poslaneckou sněmovnou, která k jejímu návrhu učinila několik pozměňovacích návrhů, z nichž většina nemění...

Novela zákona ve sněmovně

Novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, byla 18. ledna 2011 předložena vládou k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Organizační výbor PSP ČR projednání návrhu zákona doporučil 19. 1. 2012 (usnesení č. 214), určil...