Novela archivního zákona

Dne 19. září 2016 vstoupil v platnost zákon č. 298/2016 Sb., který uvádí do souladu celou řadu zákonů s nařízením eIDAS a jeho implementací do českého právního řádu, zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Část čtyřicátá...

WS Základy správy dokumentů

Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem “Základy správy dokumentů pohledem zákona č. 499/2004 Sb. a ISO 15489”, který naše sdružení pořádá ve dnech 27. listopadu od 9:00 v prostorách Autoklubu Praha, v Opletalově ulici v Praze a...

Školení správy dokumentů

Jak se již stalo dobrým zvykem, upozorňujeme na těchto stránkách na zajímavá školení, semináře a workshopy s problematikou správy dokumentů a informací a spisové služby. Další z takových akcí je seminář “Spisová služba a archivní legislativa, uchovávání a...

Poznámky z workshopu

Ve středu 17. 10. 2012 proběhl v Praze seminář “Novela archivního zákona – Přehled klíčových změn”, který vedla ing. Martina Macek z Ministerstva vnitra a ve kterém se zaměřila na klíčové změny, které přináší nová komplexní právní úprava, tj. nejen...

Workshop k novele zákona

Počátkem roku 2010 se začala připravovat další novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, která reagovala na stávající proces elektronizace veřejné správy. Tato novela byla vydána ve Sbírce zákonů pod č. 167/2012 Sb....