Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě

Název kurzu Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě
Číslo akreditace
AK/PV-473/2018 úředník
AK/VE-260/2018 vedoucí úředník
Základní obsah a cíle kurzu
Prohloubení a sjednocení základních znalostí správy dokumentů jak v podobě analogové, tak i digitální. Seznámení se s platnou národní a mezinárodní legislativou v oblasti správy dokumentů. Seznámení se s problematikou krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého důvěryhodného a právně průkazného ukládání dokumentů v digitální podobě. Seznámení se s novými trendy ve správě dokumentů v digitální podobě a bezpečnou prací s elektronickými systémy pro správu dokumentů.
Vzdělávací plán
  • Úvod do problematiky
  • Dokumenty v analogové a digitální podobě
  • Rozdílný přístup k řešení autenticity dokumentů v analogové a digitální podobě
  • Národní a evropská legislativa ovlivňující správu dokumentů
  • Životní cyklus dokumentů
  • Elektronické systémy spisové služby jako nezbytný nástroj pro zabezpečení autenticity dokumentů v digitální podobě a zpracování DZ skrze ISDS
  • Převody formy a formátů dokumentů v digitální podobě
  • eIDAS — vliv na výkon spisové služby
  • GDPR — ochrana osobních údajů v informačních systémech spravujících dokumenty včetně systémů spisové služby
  • Elektronické skartační řízení
Cílová skupina Úředníci dle § 2 odst. 4 — 7 zákona č. 312/2002 Sb., kteří spravují dokumenty v digitální podobě.
Délka kurzu 7 vyučovacích hodin
Ing. Martina Macek
Ing. Stanislav Fiala
Certifikát Účastník kurzu obdrží „Osvědčení o absolvování kurzu“