Změny v právních předpisech spisové služby

Cílem semináře je představit nové změny ve vyhlášce o podrobnostech výkonu spisové služby a v Národním standardu pro elektronické systémy spisové služby, které byly přijaty v souvislosti s přípravou na atestaci elektronických systémů spisové služby.
Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Změny v právních předpisech spisové služby

Přidat 2. účastníka?

Přidat 3. účastníka?

Přidat 4. účastníka?

Přidat 5. účastníka?