Specialista: Systémy správy dokumentů (AK/PV-1289/2012)

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou elektronických systémů spisové služby a informačních systémů spravujících dokumenty na úrovni nezbytné k poskytování konsultačních služeb v této oblasti.

Specialista: Systémy správy dokumentů (AK/PV-1289/2012)

Cílem kurzu je seznámit posluchače s následujícími tématy:

 • Terminologie v oblasti systémů pro správu dokumentů.
 • Legislativní základy.
  • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby.
  • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
  • Zákon o službách vytvářejících důvěru (eIDAS)
 • Systémy správy dokumentů – obecný úvod.
  • Návrh a zavádění systému pro správu dokumentů.
  • Předběžná šetření a analýza pracovních činností.
  • Určení požadavků na dokumenty.
 • Hodnocení stávajících systémů.
 • Stanovení strategií pro splnění požadavků na dokumenty.
 • Návrh systému pro správu dokumentů.
 • Zavádění systému pro správu dokumentů.
 • Přezkoumání po zavedení.

Předpoklady pro absolvování kurzu zahrnují:

 • Absolvovaný kurz „Základy správy dokumentů (A.1)“ nebo odpovídající znalosti.
 • Základní orientace v problematice zavádění a správy informačních systémů.
 • Základní orientace v problematice architektury informačních systémů a eGovernmetnu.
Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Specialista: Systémy správy dokumentů (AK/PV-1289/2012)