Metodika správy utajovaných dokumentů

Název kurzu Metodika správy utajovaných dokumentů
Číslo akreditace
AK/PV-440/2019 úředník
AK/VE-278/2019 vedoucí úředník
Základní obsah a cíle kurzu
Absolventi vzdělávacího programu získají základní přehled o normách národní legislativy vztahující se k oblasti ochrany utajovaných informací. Získají základní teoretické i praktické znalosti a dovednosti při práci s utajovanými dokumenty v analogové a digitální podobě podle platné legislativy a podle konkrétních podmínek výkonu svého povolání. Dále se seznámí s novými trendy ve správě utajovaných dokumentů.
Vzdělávací plán
  • Úvod do problematiky
  • Utajované dokumenty v analogové a digitální podobě
  • Životní cyklus utajovaných dokumentů v analogové a digitální podobě
  • Zajištění ochrany utajovaných informací při personálních změnách, zániku orgánu státu, právnické nebo podnikající fyzické osoby
  • Obsah ročního školení ochrany utajovaných informací podle § 67 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb.
Cílová skupina Úředníci dle § 2 odst. 4 — 7 zákona č. 312/2002 Sb., spravují utajované informacemi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
Délka kurzu 6 vyučovacích hodin
Lektoři Ing. Petr Fík
Certifikát Účastník kurzu obdrží „Osvědčení o absolvování kurzu“