Metodika kontroly spisové služby

Ministerstvo vnitra v pondělí zveřejnilo na svých webových stránkách aktualizovanou verzi publikace Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců. Jedná se o aktualizované...

MV a NAČR ke spisové službě

Dne 10. listopadu 2015 se v přednáškovém sále Národního archivu uskutečnilo na pozvání náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví Petra Mlsny setkání vedoucích pracovníků všech ministerstev k problematice výkonu spisové služby v elektronické...

WS Metodika kontroly výkonu spisové služby

Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem "KONTROLA VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY VEDENÉ PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU SPISOVÉ SLUŽBY", který naše sdružení pořádá dne 9. 4. od 13:00 v prostorách Autoklubu Praha, v Opletalově ulici v Praze. V...

Workshop Audit spisové služby

Občanské sdružení Information and Records Management Society – Czech Republic Group, o.s. ve spolupráci se svými partnery pro Vás pořádá dne 23. 4. 2014 v konferenčním centru CITY v Praze na Pankráci odborné setkání zaměřené na problematiku auditu správy dokumentů a...