Metodiky a pomůcky

Metodiky, pomůcky a stanoviska Ministerstva vnitra a Národního archivu:

Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby

vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců v2018

Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby

zejména v informačních systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců

Přehled právních předpisů

stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů

Metodiky, pomůcky a stanoviska Ministerstva vnitra a Národního archivu:

Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby

Vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců (draft v2018)

Metodický návod k Registru smluv

Výstup společné pracovní skupiny IPSD a Ministerstva vnitra

Elektronická fakturace

Základní přehled problematiky zpracování elektronické faktury v elektronickém systému spisové služby a systémech spravujících dokumenty

Slovník pojmů

Základní pojmy z oboru správy dokumentů podle legislativy ČR a jejich výklad v kontextu mezinárodních norem a standardů