Seminář Kontrola výkonu spisové služby

Seminář Kontrola výkonu spisové služby se zaměřuje na problematiku kontroly systémů pro správu dokumentů a náležitostí řádného výkonu spisové služby.

Seminář Kontrola výkonu spisové služby

V rámci semináře Kontrola výkonu spisové služby budou diskutována jak obecná východiska pro kontrolní činnost v této oblasti, tak konkrétní metody, postupy a nástroje pro výkon auditu. Součástí semináře je i představení metodického návodu pro kontrolu výkonu spisové služby.

Obsah semináře Kontrola výkonu spisové služby

  • Principy kontroly spisové služby
  • Oblasti kontroly, standardy a legislativa
  • Metodiky a nástroje kontroly spisové služby
  • Dotazy/diskuse
Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Seminář Kontrola výkonu spisové služby

Přidat 2. účastníka?

Přidat 3. účastníka?

Přidat 4. účastníka?

Přidat 5. účastníka?