Seminář Kontrola výkonu spisové služby

Seminář Kontrola výkonu spisové služby se zaměřuje na problematiku kontroly systémů pro správu dokumentů a náležitostí řádného výkonu spisové služby. Kontrola spisové služby může také napomoci jako příprava na atestace spisových služeb. 
Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Seminář Kontrola výkonu spisové služby

Přidat 2. účastníka?

Přidat 3. účastníka?

Přidat 4. účastníka?

Přidat 5. účastníka?