Seminář Kontrola výkonu spisové služby

Seminář Kontrola výkonu spisové služby se zaměřuje na problematiku kontroly systémů pro správu dokumentů a náležitostí řádného výkonu spisové služby. Kontrola spisové služby může také napomoci jako příprava na atestace spisových služeb. 
Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Seminář Kontrola výkonu spisové služby