Konverze a převod dokumentů

POZVÁNKA NA WORKSHOP KONVERZE, PŘEVOD A ZMĚNA DATOVÉHO FORMÁTU – UŽITÍ, VÝZNAM A PŘÍNOS V průběhu roku 2012 vešla v platnost celá řada nových právních norem, upravujících výkon spisové služby a některé technické aspekty práce s dokumenty. Zejména jde o novelu zákona...