Základní pravidla pro práci s dokumenty

Název kurzu Základní pravidla pro práci s dokumenty
Číslo akreditace
AK/PV-145/2019 úředník
AK/VE-89/2019 vedoucí úředník
Základní obsah a cíle kurzu
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou správy dokumentů, legislativou, standardy a metodikou spisové služby veřejnoprávních původců. Kurz je dále zaměřen na základní terminologii, procesy a pravidla řádného výkonu spisové služby a správy dokumentů vykonávané listině i elektronicky v elektronických systémech spisové služby. V rámci vzdělávacího programu budou základní procesy správy dokumentů vysvětleny na příkladech z praxe. V průběhu vzdělávacího programu se účastníci seznámí s odlišnostmi práce s analogovými a digitálními dokumenty.
Vzdělávací plán
  • Význam správy dokumentů a spisové služby
  • Legislativní pravidla pro práci s dokumenty
  • Terminologie, pojmosloví, užívané zkratky
  • Procesy správy dokumentů
  • Systémy spravující dokumenty a vazby na eSSL
  • Odlišnosti správy dokumentů v analogové a digitální podobě
Cílová skupina Úředníci dle § 2 odst. 4 — 7 zákona č. 312/2002 Sb., kteří pracují s dokumenty podléhající evidenci v základní evidenční pomůcce nebo v samostatné  evidenci dokumentů.
Délka kurzu 6 vyučovacích hodin
Lektoři Ing. Stanislav Fiala
Ing. Martina Macek
Certifikát Účastník kurzu obdrží „Osvědčení o absolvování kurzu“