Specialista: Procesy správy dokumentů (AK/PV-1297/2012)

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou procesů spisové služby a správy dokumentů na úrovni nezbytné k poskytování konsultačních služeb v této oblasti.

Specialista: Procesy správy dokumentů (AK/PV-1297/2012)

Cílem kurzu je seznámit posluchače s následujícími tématy:

 • Detailní pohled na legislativu správy dokumentů (archivní zákon, spisová vyhláška, vazba na další právní předpisy).
 • Mezinárodní normy v oblasti správy dokumentů (ISO 15489, ISO 30300).
 • Procesní řízení správy dokumentů v organizaci.
 • Klíčové procesy správy dokumentů.
  • Příjem a vytvoření dokumentů.
  • Evidence dokumentů a spisů.
  • Vyřízení a odesílání dokumentů.
  • Ukládání dokumentů a spisů.
  • Vyřazování dokumentů a spisů.
 • Procesy správy dokumentů v kontextu organizace.
 • Předpisová základna a řídící dokumenty.
  • Politika správy dokumentů.
  • Spisový řád.
  • Spisový a skartační plán.
  • Vazba správy dokumentů na ostatní řídící dokumentace.
 • Interní audit a kontrola – základní principy.

Předpokladem absolvování kurzu je absolvovaný kurz „Základy správy dokumentů (A.1)“ nebo odpovídající znalosti.

 

Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Specialista: Procesy správy dokumentů (AK/PV-1297/2012)