Seznam certifikovaných konsultantů

Institut pro správu dokumentů, z.s., jakožto vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra České republiky vydává tento „Seznam certifikovaných konsultantů“, tj. osob, které úspěšně absolvovaly vzdělávací program průběžného vzdělávání akreditovaný Ministerstvem vnitra a jsou tak odborně způsobilé poskytovat konsultační služby v oblasti správy dokumentů a spisové služby v organizacích veřejné správy v souladu s definovanými standardy kvality.

(Poznámka: V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze informace osob, které nám k tomu poskytly souhlas.)

Specialista: Politika správy dokumentů (AK/PV-1290/2012)

Konsultant Společnost
Milan Štefl Yogen s.r.o.
Radovan Buroň Inadvisors s.r.o.
Tomáš Bezouška Inadvisors s.r.o.
David Billouz  TAYLLORCOX s.r.o.
Oskar Macek IPSD

Specialista: Systémy správy dokumentů (AK/PV-1289/2012)

Konsultant Společnost
Stanislav Fiala OSF Group s.r.o.
David Mareček OSF Group s.r.o.
Zuzana Pokorná OSF Group s.r.o. 
Radovan Buroň Inadvisors s.r.o.
Tomáš Bezouška Inadvisors s.r.o.
Josef Šustr INFOSEC s.r.o.
Petr Matuš DELTA ADVISORY a.s.

Specialista: Procesy správy dokumentů (AK/PV-1297/2012)

Konsultant Společnost
Rudolf Vyčichla Inadvisors s.r.o.
Radovan Buroň Inadvisors s.r.o.
Vladimír Dinuš Inadvisors s.r.o.
Stanislav Fiala OSF Group s.r.o.
Milan Štefl Yogen s.r.o.
Aleš Pilný TAYLLORCOX s.r.o.
David Billouz TAYLLORCOX s.r.o.
Lenka Švejdarová e-ISO, a.s.
Tomáš Pokorný e-ISO, a.s.
Gabriela Vršková 4doc, s.r.o.

Manažer dokumentů: Konzultant (AK/PV-1294/2012)

Konsultant Společnost
Tomáš Bezouška Inadvisors s.r.o.
Veronika Nechvátalová Aiblová Inadvisors s.r.o.
Stanislav Fiala OSF Group s.r.o.
Milan Štefl Yogen s.r.o.
Radovan Buroň Inadvisors s.r.o.