Akreditované kurzy

Usilujeme o univerzální uplatnění vzdělávacího modelu vyvinutého Institutem, a proto požádal náš spolek v létě 2018 o akreditaci nové koncepce akreditovaných vzdělávacích programů odbor veřejné správy Ministerstva vnitra. Po posouzení akreditační komisí byly předložené podklady akceptovány a Institut pro správu dokumentů, z.s., získal akreditaci vzdělávací instituce s číslem akreditace AK/I-33/2018.

Současně bylo akreditováno prvních šest vzdělávacích programů, a to jak ve verzi vzdělávání pro úředníky, tak pro vedoucí úředníky:

Spisová služba

Základní pravidla pro práci s dokumenty

Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě

Kontrola spisové služby

Administrativní bezpečnost

Základní pravidla pro práci s utajovanými dokumenty

Metodika správy utajovaných dokumentů

Vyhotovování a evidence utajovaných dokumentů

Vypsané termíny akreditovaných vzdělávacích programů naleznete zde.