Jan Frk

Jan Frk

Odborník v oblasti správy dokumentů, architekt elektronických systémů pro správu dokumentů, analytik a lektor. Spolupracuje na přípravě slovníku pojmů, legislativních a technických norem.

Člen odborných sdružení IPSD, CNZ, ICT unie, IIO.

Člen celé řady odborných pracovních skupin, mj:

  • PS Revize národního standardu pro elektronické systémy spisové služby
  • PS Kontrolní seznam požadavků na ERMS