Seminář Jak vytvořit a uchovat právně validní dokument

Seminář Jak vytvořit a uchovat validní dokument seznámí se základními principy efektivní správy dokumentů v souladu s aktuální legislativou (ČR a EU) s akcentem na problematiku tvorby, příjmu a uchování právně validních elektronických a analogových dokumentů a jejich předložení do skartačního řízení.
Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Seminář Jak vytvořit a uchovat právně validní dokument