O nás

Institut pro správu dokumentů, z.s.

Institut je profesní organizací sdružující specialisty na problematiku správy informací a dokumentů v České republice. Vznikl původně jako  česká odnož mezinárodní asociace Information and Records Management Society se sídlem v Londýně, postupně se ale emancipoval do samostatné odborné společnosti a v roce 2016 došlo ke změně názvu a úplnému oddělení od britského IRMS.

Hlavním cílem Institutu je podporovat a propagovat správné postupy správy a řízení dokumentů a informací a usilovat o zlepšování standardů kvality v této oblasti. Klíčovými činnostmi při naplňování tohoto globálního cíle jsou snaha o odborný růst a vzdělávání členů spolku, odborné i laické veřejnosti a podpora relevantního výzkumu a publicistiky. Institut je akreditovanou vzdělávací institucí pro vzdělávání úředníků, akreditaci Ministerstva vnitra obdržel v roce 2012 a obhájil v roce 2015. Institut pracuje také na vývoji metodik a příkladů dobré praxe v oblasti správy dokumentů.

Cíle činnosti sdružení jsou realizovány prostřednictvím činnosti pracovních skupin, z nichž většina je otevřená i nečlenům sdružení a na jejich práci participuje široká škála odborníků z řad dalších odborných organizací, institucí veřejné správy i odborné veřejnosti.

Spolupráce s institucemi

Institut pro správu dokumentů jako jeden z principů své činnosti vidí navazování úzkých vztahů s orgány státní a veřejné správy, které jsou zaměřeny na diskusi a spolupráci v oblasti prosazování dobré praxe správy dokumentů a vedení spisové služby. Předními partnery v této oblasti jsou následující instituce, se kterými Institut podepsal Memorandum o spolupráci:

Členství

Institut pro správu dokumentů, z.s., je členem či partnerem následujících organizací:

  • ICT Unie (stálý host pracovní skupiny Archivnictví)
  • DLM Forum (EU)