Seznam auditorů

Institut pro správu dokumentů, z.s., jakožto vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra České republiky vydává tento „Seznam kvalifikovaných auditorů“, tj. osob, které úspěšně absolvovaly vzdělávací program průběžného vzdělávání „Manažer dokumentů: Interní auditor“ akreditovaný Ministerstvem vnitra (číslo akreditace vzdělávacího programu AK/PV-1293/2012) a jsou tak odborně způsobilé provádět kontrolu (audit) správy dokumentů a spisové služby v organizacích veřejné správy v souladu s definovanými auditními standardy.

Seznam kvalifikovaných auditorů

Auditor Společnost
Tomáš Bezouška Institut pro správu dokumentů, z.s.
Milan Štefl YOGEN s.r.o.
Lucie Temrová
YOGEN s.r.o.
Jan Šmíd
YOGEN s.r.o.
Josef Šustr YOGEN s.r.o.
Radovan Buroň
INFACILITY, s.r.o.
Liana Mrázková
INFACILITY, s.r.o.
Roman Csirik
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Miroslav Sedláček Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Jiří Johanis
TAYLLOR & COX s.r.o.
Alexej Bátor TAYLLOR & COX s.r.o.
David Billouz TAYLLOR & COX s.r.o.
Marek Dědič TAYLLOR & COX s.r.o.
Václav Duda Cetag, s.r.o.
Michal Pekarčík CORE SYSTEMS s.r.o.
Jakub Lukas CORE SYSTEMS s.r.o.
Jiří Beran PIXMAN s.r.o.
Michal Dzmuran PIXMAN s.r.o.
Lenka Rájková Orange house s.r.o.
Tomáš Peterka solit project s.r.o.
Martina Macek email
Stanislav Fiala email