Specialista: Procesy správy dokumentů (AK/PV-1297/2012)

Cílem kurzu je seznámit posluchače s následujícími tématy: Detailní pohled na legislativu správy dokumentů (archivní zákon, spisová vyhláška, vazba na další právní předpisy). Mezinárodní normy v oblasti správy dokumentů (ISO 15489, ISO 30300). Procesní řízení správy...

Specialista: Systémy správy dokumentů (AK/PV-1289/2012)

Cílem kurzu je seznámit posluchače s následujícími tématy: Terminologie v oblasti systémů pro správu dokumentů. Legislativní základy. Národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Zákon o službách...

MANAŽER DOKUMENTŮ: KONZULTANT (AK/PV-1294/2012)

Cílem kurzu je seznámit posluchače s následujícími tématy: Detailní pohled na legislativu správy dokumentů (archivní zákon, spisová vyhláška, vazba na další právní předpisy) Mezinárodní normy v oblasti správy dokumentů (ISO 15489, ISO 30300). Procesy správy dokumentů...
Akreditovaný kurz Základní pravidla pro práci s dokumenty (termín?)

Akreditovaný kurz Základní pravidla pro práci s dokumenty (termín?)

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně zve na kurz akreditovaný MV ČR, zaměřený na problematiku správy dokumentů pro úředníky. Seminář je zaměřený na úvodní seznámení s problematikou správy dokumentů a metodikou spisové služby...