Webinář Typové spisy v teorii a praxi

Cílem webináře Typové spisy v teorii a praxi je představit základní koncept typového spisu, jak je pojímán v nové verzi spisové vyhlášky a národního standardu.

Webinář Typové spisy v teorii a praxi

V rámci webináře Typové spisy v teorii a praxi bude vysvětlena struktura typového spisu a jeho jednotlivých částí po legislativních změnách, které přineslo nové vydání Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb. Dále bude probrána vazba typového spisu na ostatní entity spisové služby, zejména spisový plán a věcné skupiny, spisy a dokumenty. Na příkladech bude vysvětleno využití a výhody typového spisu.

Obsah webináře Typové spisy v teorii a praxi

  • Základní definice typového spisu a jeho částí
  • Typový spis a věcné skupiny, šablona typového spisu
  • Modelové příklady využití typového spisu
  • Dotazy/diskuse

Kurz je pořádán online. 

Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Webinář Typové spisy v teorii a praxi