Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě – AKREDITOVANÝ KURZ

Cílem kurzu Důvěryhodná správa dokumentů akreditovaného Ministerstvem vnitra je prohloubení a sjednocení základních znalostí správy dokumentů jak v podobě analogové, tak i digitální.

Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě – AKREDITOVANÝ KURZ

Součástí akreditovaného kurzu Důvěryhodná správa dokumentů je seznámení se s platnou národní a mezinárodní legislativou v oblasti správy dokumentů, nesmí také chybět problematika krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého důvěryhodného a právně průkazného ukládání dokumentů v digitální podobě. Kurz je tvořen se zohledněním aktuálních legislativních změn ve správě dokumentů v digitální podobě a apelem na bezpečnou prací s elektronickými systémy pro správu dokumentů.

Obsah akreditovaného kurzu Důvěryhodná správa dokumentů

  • Úvod do problematiky
  • Dokumenty v analogové a digitální podobě
  • Rozdílný přístup k řešení autenticity dokumentů v analogové a digitální podobě
  • Národní a evropská legislativa ovlivňující správu dokumentů
  • Životní cyklus dokumentů
  • Elektronické systémy spisové služby jako nezbytný nástroj pro zabezpečení autenticity dokumentů v digitální podobě a zpracování DZ skrze ISDS
  • Převody formy a formátů dokumentů v digitální podobě
  • eIDAS — vliv na výkon spisové služby
  • GDPR — ochrana osobních údajů v informačních systémech spravujících dokumenty včetně systémů spisové služby
  • Elektronické skartační řízení

Účastník kurzu obdrží „Osvědčení o absolvování kurzu“.

Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě – AKREDITOVANÝ KURZ