Změny v právních předpisech spisové služby

V rámci semináře budou popsány hlavní změny obou právních předpisů včetně vysvětlení souvislostí a důvodů pro změnu, a rovněž budou diskutovány dopady na veřejnoprávní původce a způsoby implementace jednotlivých změn do předpisové základny a evidenčních pomůcek...
Zásadní problémy novely stavebního zákona z pohledu spisové služby

Zásadní problémy novely stavebního zákona z pohledu spisové služby

Institut pro správu dokumentů v otevřeném dopisu, zaslaném členům Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, rozebírá čtyři hlavní důvody, proč by měl parlament odmítnout pozměňovací návrh k vládnímu návrhu stavebního zákona, nebo minimálně jeho část upravující...

Webinář Typové spisy v teorii a praxi

V rámci webináře Typové spisy v teorii a praxi bude vysvětlena struktura typového spisu a jeho jednotlivých částí po legislativních změnách, které přineslo nové vydání Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb. Dále bude probrána vazba typového...

Seminář Jak vytvořit a uchovat validní dokument

Seminář Jak vytvořit a uchovat validní dokument se zaměří na to, jaké nároky jsou kladeny na dokumenty jak v analogové, tak v digitální podobě z pohledu jejich důvěryhodnosti. Nedílnou součástí semináře budou také témata: datové formáty, konverze a verifikace...