Příprava na atestaci a její dopady na původce

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou atestace elektronických systémů spisové služby a zejména s jejími dopady na veřejnoprávní původce.

Příprava na atestaci a její dopady na původce

V rámci semináře Příprava na atestaci a její dopady na původce budou diskutována jak legislativní východiska, tak především strategie veřejnoprávních původců při přípravě na možné scénáře, od nutnosti přechodu na atestovanou verzi systému, až po nucenou výměnu elektronického systému spisové služby. Součástí diskutovaných témat budou rovněž postupy při kontrole a ověření skutečného stavu a připravenosti na atestace jak na straně původce, tak na straně dodavatele eSSL.

 

Obsah semináře Příprava na atestaci a její dopady na původce

  • Atestace – legislativní ukotvení
  • Praktické dopady na původce: možné scénáře
  • Strategie přípravy na atestace na straně původce
  • Dotazy/diskuse
Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Příprava na atestaci a její dopady na původce