Členství

Členy Institutu pro správu dokumentů, z.s., jsou odborníci z oblasti správy dokumentů a informací, specialisté z různých oborů, ať už technicky nebo manažersky orientovaných, souvisejících s touto problematikou, ale i zástupci široké odborné veřejnosti a praktikující správci dokumentů a informací všech úrovní.

Varianty členství, stejně jako celá koncepce činnosti našeho sdružení, je nastavena tak,a by podporovala potřeby odborníků a specialistů, kteří potřebují dostávat profesionální podporu a služby, stejně jako široké odborné veřejnosti, která se v oblasti správy informací a záznamů pohybuje a přeje si získat a rozvíjet základní povědomí o této komplexní oblasti, případně získat vzdělání umožňující rozvíjení profesionální kariéry v této oblasti.

Varianty členství

Osobní členství

je určeno pro jednotlivce, kteří se problematice správy dokumentů a informací věnují na základě osobního či profesního zájmu

Firemní členství

je určeno pro společnosti a organizace z komerčního sektoru

Členství pro orgány veřejné správy

je určeno pro organizace a podniky z veřejné správy

Čestné členství

 je vyhraženo osobnostem, které se zvláště zasloužily o rozvoj oboru nebo sdružení

Cena a další podmínky členství

Od roku 2020 jsou do odvolání členské poplatky zrušeny.

Cena jednotlivých variant členství vždy na období daného kalendářního roku vyhlašuje President sdružení. Členské poplatky jsou splatné na základě faktury zaslané sdružením na kontaktní adresu člena. Ve výjimečných případech může President rozhodnout o jejich odpuštění, a to zejména v souvislosti s významným příspěvkem daného člena k aktivitám a cílům sdružení.

Další podmínkou členství je souhlas a dodržování Etického kodexu.

V případě Vašeho zájmu o členství nás, prosím, kontaktujte mailem na adresu info@ipsd.cz.

Přehled členských výhod

Typ členství Osobní Firemní* Veřejná správa** Čestné
Zasílání Magazínu IPSD zdarma  ANO  ANO ANO  ANO 
Zasílání pozvánek a sleva na členské akce IPSD ANO ANO ANO ANO
Sleva 25 % na všechny publikace vydávané v gesci IPSD (např. česká verze ISO 15489)
ANO ANO NE ANO
Sleva 20 % na akreditovaná školení v rámci vzdělávacího systému IPSD
ANO ANO NE ANO
Slevy na akce partnerů IPSD ANO ANO NE ANO
Přístup k členské části portálu ipsd.cz
ANO ANO ANO ANO
Možnost účasti na práci pracovních skupin a přístup k výstupům jejich činnosti
ANO ANO ANO ANO
Možnost akreditace organizace a/nebo certifikace pracovníků v rámci systému IPSD
ANO ANO ANO ANO
Certifikát o členství v IPSD ANO ANO ANO ANO
Karta člena IPSD
ANO ANO ANO ANO

* Výhody platí (tam kde je to relevantní) maximálně pro 3 osoby firemního člena
** Výhody platí (tam kde je to relevantní) maximálně pro 1 osobu veřejnoprávního člena