Elektronické podpisy, pečetě a časová razítka

Cílem kurzu Elektronické podpisy, pečetě a časová razítka je prohloubení znalostí týkající se problematiky kvalifikovaných i nekvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru dle nařízení eIDAS. Tématem budou zejména rozdíly mezi typy elektronických podpisů se zaměřením na kvalifikovaný podpis, rekapitulace správného úředního postupu při jeho použití, detekci, kontrole, vyhodnocení a následném dlouhodobém zachování právní platnosti. Nedílnou součástí bude i problematika elektronických pečetí a časových razítek. V neposlední řadě pak bude diskutován i současný stav a budoucnost v této oblasti.
Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Elektronické podpisy, pečetě a časová razítka

Přidat 2. účastníka?

Přidat 3. účastníka?

Přidat 4. účastníka?

Přidat 5. účastníka?