Seminář Jak napsat spisový řád – po legislativních změnách

Účastníci školení se seznámí s principy tvorby spisového a skartačního řádu a legislativními podmínkami, které stanovuje nově vydaná vyhláška č. 259/2012Sb. Školení poskytne fundované informace o adekvátní struktuře a obsahu spisového a skartačního řádu, včetně jeho příloh podle poslední vydané legislativy.
Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Seminář Jak napsat spisový řád – po legislativních změnách