Seminář Jak napsat spisový řád

Účastníci školení se seznámí se základními principy tvorby spisového a skartačního řádu a legislativními podmínkami jeho tvorby. Školení poskytne fundované informace o adekvátní struktuře a obsahu spisového a skartačního řádu, včetně jeho příloh.

Seminář Jak napsat spisový řád

Seminář Jak napsat spisový řád se zaměří na zevrubné seznámené posluchačů s problematikou základního interního předpisu upravujícího správu dokumentů a spisovou službu veřejnoprávních původců. Akcent bude kladen také na pochopení klíčové role tohoto předpisu pro zajištění správného úřadování organizace a nalezení rovnováhy mezi požadavky platné právní úpravy a kontrolních orgánů a požadavky pracovníků organizace na jeho obsah.

  • 9:00 – 9:30 – Prezence
  • 9:30 – 10:00 – Základní principy vytváření spisového a skartačního řádu organizace, vymezení účelu spisového a skartačního řádu
  • 10:00 – 11:00 – Struktura, obsah a „jazyk“ spisového a skartačního řádu I.
  • 11:00 – 11:30 – Občerstvení
  • 11:30 – 12:30 – Struktura, obsah a „jazyk“ spisového a skartačního řádu II.
  • 12:30 – 13:00 – Dotazy/diskuze
Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Seminář Jak napsat spisový řád

Přidat 2. účastníka?

Přidat 3. účastníka?

Přidat 4. účastníka?

Přidat 5. účastníka?