Veřejná zakázka pro eSSL

V rámci workshopu bude vysvětlen základní právní rámec výkonu spisové služby, rozsah mandatorních požadavků na informační systémy v jednotlivých rolích a další praktické otázky spojené s definicí požadavků na rozsah a kvalitu dodávky, způsob zajištění provozní podpory...