Seminář Veřejná zakázka pro eSSL

Workshop se zaměřuje na hlavní aspekty veřejných zakázek na dodávku a podporu elektronického systému spisové služby a jiných informačních systémů spravujících dokumenty podle zákona č. 499/2004 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

Seminář Veřejná zakázka pro eSSL

Seminář  „Veřejná zakázka pro eSSL“ vysvětlí základní právní rámec výkonu spisové služby, rozsah mandatorních požadavků na informační systémy v jednotlivých rolích a další praktické otázky spojené s definicí požadavků na rozsah a kvalitu dodávky, způsob zajištění provozní podpory a rozvoje systému

Obsah kurzu:

  • Právní rámec dodávky eSSL / ISSD
  • Funkční požadavky na eSSL / ISSD
  • Nefunkční požadavky na  eSSL / ISSD
  • Modely implementace a požadavky na kvalitu
  • Způsob zajištění podpory provozu a rozvoje
  • Dotazy/diskuse
Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Seminář Veřejná zakázka pro eSSL