Dotazník ke spisové vyhlášce

V návaznosti na novelizaci vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, (znění s vyznačenými změnami, které přinesla vyhláška č. 283/2014 Sb. najdete na našich stránkách), se Archivní správa Ministerstva vnitra rozhodla zpracovat komentář k...

Workshop k novele zákona

Počátkem roku 2010 se začala připravovat další novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, která reagovala na stávající proces elektronizace veřejné správy. Tato novela byla vydána ve Sbírce zákonů pod č. 167/2012 Sb....

Spisová vyhláška po novele

Jak jsme již na těchto stránkách informovali dříve, prochází zákoná úprava v oblasti archivnictví a spisové služby novelizací. Nejprve byl novelizován zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Následně dochází i k úpravě navazujících podzákonných norem,...