Zásadní problémy novely stavebního zákona z pohledu spisové služby

Zásadní problémy novely stavebního zákona z pohledu spisové služby

Institut pro správu dokumentů v otevřeném dopisu, zaslaném členům Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, rozebírá čtyři hlavní důvody, proč by měl parlament odmítnout pozměňovací návrh k vládnímu návrhu stavebního zákona, nebo minimálně jeho část upravující...

Příprava na atestaci a její dopady na původce

V rámci semináře Příprava na atestaci a její dopady na původce budou diskutována jak legislativní východiska, tak především strategie veřejnoprávních původců při přípravě na možné scénáře, od nutnosti přechodu na atestovanou verzi systému, až po nucenou výměnu...

Seminář Veřejná zakázka pro eSSL

Seminář  „Veřejná zakázka pro eSSL“ vysvětlí základní právní rámec výkonu spisové služby, rozsah mandatorních požadavků na informační systémy v jednotlivých rolích a další praktické otázky spojené s definicí požadavků na rozsah a kvalitu dodávky, způsob...

Seminář Jak vytvořit a uchovat validní dokument

Seminář Jak vytvořit a uchovat validní dokument se zaměří na to, jaké nároky jsou kladeny na dokumenty jak v analogové, tak v digitální podobě z pohledu jejich důvěryhodnosti. Nedílnou součástí semináře budou také témata: datové formáty, konverze a verifikace...