MANAŽER DOKUMENTŮ: KONZULTANT (AK/PV-1294/2012)

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou správy dokumentů a spisové služby na úrovni nezbytné k poskytování metodických konsultačních služeb v této oblasti.

MANAŽER DOKUMENTŮ: KONZULTANT (AK/PV-1294/2012)

Cílem kurzu je seznámit posluchače s následujícími tématy:

 • Detailní pohled na legislativu správy dokumentů (archivní zákon, spisová vyhláška, vazba na další právní předpisy)
 • Mezinárodní normy v oblasti správy dokumentů (ISO 15489, ISO 30300).
 • Procesy správy dokumentů v kontextu organizace.
 • Předpisová základna a řídící dokumenty.
  • Politika správy dokumentů.
  • Spisový řád.
  • Spisový a skartační plán.
  • Vazba správy dokumentů na ostatní řídící dokumentace.
 • Správa dokumentů v digitální podobě
  • Elektronické systémy spisové služby.
  • Informační systémy spravující dokumentu a samostatné evidence dokumentů v digitální podobě.
  • Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce.
  • Ochrana osobních údajů v dokumentech.
  • Konverze, převod a dlouhodobé uložení dokumentů v digitální podobě.
 • Zavádění systémů pro správu dokumentů a výkon spisové služby.
 • Metody řídící kontroly a auditu v oblasti správy dokumentů.

Předpokladem pro absolvování kurzu je:

 1. Absolvovaný kurz „Procesy správy dokumentů (B.1)“.
 2. Absolvovaný kurz „Systémy správy dokumentů (B.2)“.
 3. Praxe v řídící nebo metodické / konsultační roli v oblasti správy dokumentů nejméně 5 let.
Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

MANAŽER DOKUMENTŮ: KONZULTANT (AK/PV-1294/2012)