Metodické dotazy

Naše sdružení dostává celou řadu dotazů z oblasti metodiky spisové služby a správy dokumentů a souvisejících oblastí, a podle svých možností se snaží na tyto dotazy vypracovat odpovědi, které by tazatelům osvětlily metodické základy a nuance spisové služby. Protože má celá řada těchto dotazů obecnou platnost, rozhodli jsme se na této stránce vybrané dotazy spolu s naší odpovědí publikovat.

Pokud máte sami z oblasti metodiky spisové služby a správy dokumentů, digitalizace dokumentů, jejich správy a oběhu, služeb vytvářejících důvěru vč. elektronického podepisování a pečetění a dalších souvisejících témat, zašlete nám jej na adresu info@ipsd.cz a my se budeme snažit na ně v mezích našich možností odpovědět.

Doufáme, že Vám tato naše aktivita přinese užitek.

2020/01

Evidence interních dokumentů

2020/02

Elektronický podpis a pečeť