Konference

Konference a workshopy představují prostor pro presentaci přístupu IPSD k problematice správy dokumentů a informací i k jednotlivým dílčím tématům, stejně jako informování o činnosti a výsledcích pracovních skupin sdružení i otevřených iniciativ, jako je pracovní skupina vytvořená v rámci Memoranda o přípravě standardizační základny pro certifikaci procesů správy záznamů a rozvoji odborného know-how a všeobecného povědomí v této oblasti v organizacích státní a veřejné správy, uzavřeného mezi Ministerstvem vnitra a IPSD jakožto zástupcem odborné veřejnosti.

Institut je již tradičním účastníkem některých ustálených akcí, a to ať už jako přednášející, nebo jako host. jedná se zejména o tyto pravidelné konference a semináře: