Webinář Typové spisy v teorii a praxi

V rámci webináře Typové spisy v teorii a praxi bude vysvětlena struktura typového spisu a jeho jednotlivých částí po legislativních změnách, které přineslo nové vydání Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb. Dále bude probrána vazba typového...

Seminář Jak vytvořit a uchovat validní dokument

Seminář Jak vytvořit a uchovat validní dokument se zaměří na to, jaké nároky jsou kladeny na dokumenty jak v analogové, tak v digitální podobě z pohledu jejich důvěryhodnosti. Nedílnou součástí semináře budou také témata: datové formáty, konverze a verifikace...
Seminář Ministerstva vnitra k problematice atestací

Seminář Ministerstva vnitra k problematice atestací

Ministerstvo vnitra  pořádá seminář s názvem „ATESTACE ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ SPISOVÉ SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SPISOVÉ SLUŽBY“, v rámci kterého budou představeny nejnovější poznatky z oblasti atestů elektronických systémů spisové služby a připravené...
METODICKÝ DOTAZ #3: Ověřený elektronický podpis

METODICKÝ DOTAZ #3: Ověřený elektronický podpis

DOTAZ: Jakým způsobem je řešeno ověřování elektronických podpisů v situaci, kdy se jedná o úředně ověřený elektronický podpis? Podporuje tyto kroky eSSL?  ODPOVĚĎ: Ověření zajišťovacích prvků spisová služba vykonává na základě § 2 a § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., kde...
METODICKÝ DOTAZ #3: Ověřený elektronický podpis

METODICKÝ DOTAZ #2: Soulad ISSD s NSESSS

dotaz: Je někde přesně / striktně / explicitně napsáno, že OVM nemůže používat ISSD, které buď nejsou napojeny nebo nesplňují NS? Ideálně i s postihem, pokud takový systém bude používat. Celá řada metodiků spisové služby na OVM řeší, že personální a ekonomické systémy...