Seminář Ministerstva vnitra k problematice atestací

Seminář Ministerstva vnitra k problematice atestací

Ministerstvo vnitra  pořádá seminář s názvem „ATESTACE ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ SPISOVÉ SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SPISOVÉ SLUŽBY“, v rámci kterého budou představeny nejnovější poznatky z oblasti atestů elektronických systémů spisové služby a připravené...
METODICKÝ DOTAZ #3: Ověřený elektronický podpis

METODICKÝ DOTAZ #3: Ověřený elektronický podpis

DOTAZ: Jakým způsobem je řešeno ověřování elektronických podpisů v situaci, kdy se jedná o úředně ověřený elektronický podpis? Podporuje tyto kroky eSSL?  ODPOVĚĎ: Ověření zajišťovacích prvků spisová služba vykonává na základě § 2 a § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., kde...
METODICKÝ DOTAZ #3: Ověřený elektronický podpis

METODICKÝ DOTAZ #2: Soulad ISSD s NSESSS

dotaz: Je někde přesně / striktně / explicitně napsáno, že OVM nemůže používat ISSD, které buď nejsou napojeny nebo nesplňují NS? Ideálně i s postihem, pokud takový systém bude používat. Celá řada metodiků spisové služby na OVM řeší, že personální a ekonomické systémy...
METODICKÝ DOTAZ #3: Ověřený elektronický podpis

Metodický dotaz #1: Přístup do datové schránky

Dotaz: Dovoluji si se na Vás obrátit s dotazem, zda je možné, aby statutární orgán společnosti požádal o zřízení datové schránky s tím, že ji bude obsluhovat jeho zaměstnanec a tudíž obdržel vstupní údaje do DS pouze tento určený zaměstnanec a statutární...
OBJEDNÁVKY – Publikace Metodika správy utajovaných dokumentů

OBJEDNÁVKY – Publikace Metodika správy utajovaných dokumentů

S radostí Vám oznamujeme, že Institut pro správu dokumentů pokořil ve své činnosti další milník. S platností od 17. února 2020 se náš spolek stal vydavatelem registrovaným v mezinárodním systému ISBN (The International Standard Book Number, mezinárodní standardní...