METODICKÝ DOTAZ #3: Ověřený elektronický podpis

METODICKÝ DOTAZ #3: Ověřený elektronický podpis

DOTAZ: Jakým způsobem je řešeno ověřování elektronických podpisů v situaci, kdy se jedná o úředně ověřený elektronický podpis? Podporuje tyto kroky eSSL?  ODPOVĚĎ: Ověření zajišťovacích prvků spisová služba vykonává na základě § 2 a § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., kde...

Metodický návod k tvorbě jmenných rejstříků

Povinnost zavést jako součást elektronického systému spisové služby Jmenný rejstřík stanoví zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v souvislosti se svou novelizací zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v...

Seminář Kontrola spisové služby

Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem Kontrola spisové služby, který naše sdružení pořádá dne 7. listopadu  2018 od 12:30 v prostorách Autoklubu v Opletalově ulici v Praze. Setkání bude zaměřeno na problematiku kontroly systémů pro správu...

Seminář Dopady GDPR při správě dokumentů

Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem Dopady GDPR na ochranu osobních údajů při správě dokumentů, který naše sdružení pořádá dne 28. listopadu 2017 od 12:30 v prostorách Autoklubu v Opletalově ulici v Praze. Setkání bude zaměřeno na...

Seminář Dopady nařízení GDPR

Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem Dopady nařízení GDPR nejen v kontextu spisové služby, který naše sdružení pořádá dne 23. května 2017 od 12:30 v prostorách Autoclubu v Opletalově ulici v Praze. Setkání bude zaměřeno na obecné...