Vzdělávání

Občanské sdružení Institut pro správu dokumentů, z. s., připravilo program akreditovaných vzdělávacích akcí, jejichž je obsahovým garantem a pro které certifikuje trenéry z řad svých členů. Jednotlivé kurzy jsou koncipovány tak, aby využívaly standardizovaných úrovní znalostí a skládaly se do uceleného vzdělávacího programu, který provádí specialisty v oblasti správy dokumentů v průběhu jejich kariérního růstu až na nejvyšší úrovně.

Systém certifikovaného vzdělávání je naznačen na následujícím schématu:

Schéma vzdělávání

Absolvování jednotlivých kurzů je ukončeno vydáním „Osvědčení o absolvování“, případně vydáním certifikátu – to pokud je kurz zakončen certifikační zkouškou. Přehled absolventů jednotlivých kurzů a certifikovaných specialistů je uveden na samostatné stránce. Vyhlášené termíny školení jsou vypsány zde.

Školení probíhá formou jak veřejných tak i uzavřených kurzů (vhodné pro veřejnou správu). V současné době jsou prováděna zpravidla v Praze a Brně, případně Olomouci. Pro více informací o připravovaných školení nás kontaktujte na adrese info@ipsd.cz