Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

Příprava na atestaci a její dopady na původce

Autoklub Praha, salonek Club Opletalova 29, Praha 1

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou atestace elektronických systémů spisové služby a zejména s jejími dopady na veřejnoprávní původce.

2490 Kč bez DPH

Seminář Jmenný rejstřík v teorii a praxi

Autoklub Praha, salonek Club Opletalova 29, Praha 1

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základním legislativním ukotvením jmenného rejstříku ve spisové službě, a to jak v kontextu archivního zákona, tak z pohledu obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR).

2490 Kč bez DPH

Webinář Typové spisy v teorii a praxi

On-line

Cílem webináře Typové spisy v teorii a praxi je představit základní koncept typového spisu, jak je pojímán v nové verzi spisové vyhlášky a národního standardu.

1490Kč bez DPH

Seminář Kontrola výkonu spisové služby

Autoklub Praha, salonek Club Opletalova 29, Praha 1

Seminář Kontrola výkonu spisové služby se zaměřuje na problematiku kontroly systémů pro správu dokumentů a náležitostí řádného výkonu spisové služby.

2490 Kč ez DPH

Základní pravidla pro práci s utajovanými dokumenty

Autoklub Praha, salonek Club Opletalova 29, Praha 1

Seminář Základní pravidla pro práci s utajovanými dokumenty je akreditovaný vzdělávací program pro úředníky a vedoucí úředníky, který poskytne svým účastníkům základní orientaci v problematice správy, evidence a označování utajovaných informací.

4990 Kč bez DPH