Přejmenování dokončeno

Dne 31. 10. 2017 byl dokonán proces přejmenování našeho odborného spolku. Od 1. 11. 2017 už bude vystupovat výhradně pod názvem Institut pro správu dokumentů, z.s. Zapsaný spolek Information and Records Management Society – Czech Republic Group vznikal v roce 2010...

Setkání členů a příznivců IRMS (2)

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se - na druhý pokus a tentokrát snad již bez problémů - uskuteční naše první setkání. Jedná se o neformální akci, na které bychom rádi shrnuli činnost IRMS v České republice za rok 2015, nastínili plány a představy pro nadcházející období a...

Setkání členů a příznivců IRMS

Ve středu 20. 1. 2016 se uskuteční setkání členů a příznivců IRMS. Jedná se o neformální akci, na které bychom rádi shrnuli činnost IRMS v České republice za právě skončený rok 2015 a nastínili plány a představy pro nadcházející období. IRMS a jeho členové pracují na...

Termín valné hromady stanoven

Jak jsme již informovali dříve, připravuje sdružení Information and Records Management Society - Czech Republic Group valnou hromadu. Ta se uskuteční ve čtvrtek 27. 6. 2013 v Praze. Organizační výbor navrhl následující program valné hromady: Zahájení Schválení...

Seznam pojmů

O vzniku Slovníku základních pojmů z oboru správy dokumentů podle ISO 15 489 – Správa dokumentů (Records Management) a jejich výklad v kontextu českého právního prostředí jsme Vás informovali přibližně před rokem. Již při jeho zpracování si byla Pracovní skupina,...

Nový signatář Memoranda

Tak jak činnosti spojené s Memorandem o spolupráci při přípravě standardizační základny pro certifikaci procesů správy záznamů a rozvoji odborného know-how a všeobecného povědomí v této oblasti v organizacích státní a veřejné správy nabývají na intenzitě, rozšiřuje se...

Pracovní skupina Memoranda

V roce 2012 byl v rámci pracovní skupiny, zřízené na základě Memoranda o spolupráci při přípravě standardizační základny pro certifikaci procesů správy záznamů a rozvoji odborného know-how a všeobecného povědomí v této oblasti v organizacích státní a veřejné správy,...

Valná hromada – změna termínu

Z organizačních důvodů dochází k odložení valné hromady občanské sdružení Information and Records Management Society - Czech Republic Group. Omlouváme se za případné komplikace, nový termín bude stanoven co nejdříve a všichni členové o něm budou neprodleně informováni...

Valná hromada IRMS

Rok 2012 byl plný aktivit a občanské sdružení Information and Records Management Society - Czech Republic Group v něm dokázalo zrealizovat celou řadu cílů, které si na jeho začátku předsevzalo, nebo ke kterým dospělo v průběhu roku na základě vlastní činnosti i změn,...

AutoCont členem IRMS

Novým členem našeho sdružení se 10. 10. 2012 stala společnost AutoCont CZ, významný dodavatel působící v oblasti správy dokumentů již od roku 2000 a pracující jak se zákazníky z komerčního sektoru, tak i s institucemi a úřady veřejné správy.

Pracovní skupina MV ČR

Další setkání Pracovní skupiny Memoranda Ministerstva vnitra se bude konat již tradičně v rámci konference "e-government 20:10" v Mikulově. Setkání proběhne ve středu 5. 9. 2012 v 10:00. Program setkání Přednáška "Změny v legislativě spisové služby", Ing. Martina...

John Leigh ředitelem DLM Fóra

Na zasedání v Kodani 1. června byl do funkce výkonného ředitele DLM Fóra, nadace sponzorované Evropskou komisí, jmenován bývalý vícepresident pro Evropu, Střední východ a Asii, společnosti Gartner, pan John Leigh. Za své hlavní cíle si vytyčil rozšíření členské...