V roce 2012 byl v rámci pracovní skupiny, zřízené na základě Memoranda o spolupráci při přípravě standardizační základny pro certifikaci procesů správy záznamů a rozvoji odborného know-how a všeobecného povědomí v této oblasti v organizacích státní a veřejné správy, zpracován Slovník základních pojmů z oboru správy dokumentů podle ISO 15 489 – Správa dokumentů (Records Management) a jejich výklad v kontextu českého právního prostředí. S ohledem na aktuální vývoj legislativy i na potřebu doplnění některých pojmů do slovníku byla činnost pracovní skupiny obnovena s cílem vytvořit v průběhu jara 2013 aktualizované a doplněné slovníku.

Tentokrát však bude slovník pojat z opačné perspektivy, tj. jeho základem bude česká legislativa, přičemž při tvorbě definic jednotlivých pojmů bude přihlédnuto i k ostatním normativním zdrojům. Název se tedy odpovídajícím způsobem proměnil a nově bude znít „Základní pojmy z oboru správa dokumentů podle legislativy ČR a jejich výklad v kontextu mezinárodních norem a standardů„.

Aktivita pracovní skupiny je ze samé podstaty otevřená, rádi bychom Vás proto i touto formou pozvali na účast na její práci. V případě zájmu kontaktujte, prosím, ing. Martinu Macek s písemným sdělením o přistoupení k Memorandu a informací o zájmu aktivně se účastnit práce na nové podobě Slovníku základních pojmů.