Termín valné hromady stanoven

Jak jsme již informovali dříve, připravuje sdružení Information and Records Management Society – Czech Republic Group valnou hromadu. Ta se uskuteční ve čtvrtek 27. 6. 2013 v Praze.

Organizační výbor navrhl následující program valné hromady:

 • Zahájení
 • Schválení jednacího a hlasovacího řádu
 • Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
 • Zpráva presidenta o činnosti sdružení a stavu jeho majetku
 • Schválení výroční zprávy o činnosti sdružení
 • Návrh presidenta na změnu stanov
 • Hlasování o změně stanov
 • Závěr

K projednání bodu „Návrh presidenta na změnu stanov“ budou přizváni jako hosté zástupci Asociácie správcov registratúry ze Slovenska (ASR SR) a vybraní zástupci společností podnikajících v oblasti koncesované živnosti „Vedení spisovny“ z České republiky. Předmětem bodu bude projednání úpravy stanov tak, aby mohlo dojít v rámci IRMS CRG ke zřízení Komory komerčních spisoven a současně aby bylo možné navázat institucionalizovanou spolupráci v rámci Slovenské republiky s ASR SR.

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)