Seznam pojmů

03.06.2013

O vzniku Slovníku základních pojmů z oboru správy dokumentů podle ISO 15 489 – Správa dokumentů (Records Management) a jejich výklad v kontextu českého právního prostředí jsme Vás informovali přibližně před rokem. Již při jeho zpracování si byla Pracovní skupina, vytvořená v rámci Memoranda o spolupráci s Ministerstvem vnitra, vědoma jeho omezení, která spočívala především v úzkém výběru pojmů a v rozporu mezi definicemi uváděnými v mezinárodních standardech a v normách českého právního řádu. Z toho důvodu se na začátku letošního roku Pracovní skupina opět sešla a dohodla se na pokračování práce, tentokráte však s opačnou optikou, tj. na zacílení definic dle legislativy ČR a případný výklad ve vazbě na standardy mezinárodní.

V rámci prací na revidovaném vydání slovníků pojmů v oblasti správy dokumentů, jehož nový vázev je „Základní pojmy z oboru správa dokumentů podle legislativy ČR a jejich výklad v kontextu mezinárodních norem a standardů„, byl sestaven seznam pojmů, které budou v rámci slovníku podchyceny a zpracovány. Tento seznam dáváme nyní široké veřejnosti k dispozici. V případě jakýchkoliv připomínek či doplnění seznamu se prosím obraťte přímo na gestora pracovní skupiny, pana Ing. Stanislava Fialu, případně na adresu našeho sdružení info@irms.cz.

Seznam pojmů, které jsou do připravovaného slovníku zahrnuty, uvádíme v následující tabulce:

ID Pojem Slovník 2012 499/2004 259/2012 300/2009 227/2000 NSESSS
2041001 Agendový informační systém ANO
2042002 Aktivum
2041003 Analogová podoba ANO ANO
2045004 Archiv ANO ANO ANO
2042005 Archiválie ANO ANO
2041006 Autenticita ANO
2041007 Autor ANO
2045008 Autorizovaná konverze ANO ANO ANO
2041009 Bezpečnost dokumentu ANO
2041010 Bezpečnostní kategorie ANO
2041011 Bezpečnostní oprávnění ANO
2043012 Bezpečnostní prvky dokumentu ANO
2041013 Content Management Systém – CMS ANO
2043014 Časové razítko ANO ANO ANO
2041015 Číslo jednací ANO ANO
2044016 Datová schránka ANO ANO
2044017 Datová zpráva ANO ANO ANO
2041018 Datový balíček ANO
2045019 Datový formát ANO ANO ANO
2041020 Dědičnost ANO
2041021 Deklarování dokumentu ANO
2044022 Digitalizace dokumentu ANO
2045023 Digitální podoba ANO ANO ANO
2041024 Díl ANO
2046025 Document management systém – DMS
2045026 Dokument ANO ANO ANO ANO
2042027 Dokumentovat
2044028 Doložka ANO ANO
2041029 Druhopis ANO
2043030 Elektronická značka ANO ANO ANO
2043031 Elektronický podpis ANO ANO ANO
2041032 Elektronický systém spisové služby-ERMS, ESSS,…???? ANO ANO ANO
2041033 Entita ANO
2045034 Evidence ANO ANO ANO
2041035 Export ANO
2041036 Fyzická složka ANO
2041037 Historie entity ANO
2041038 Hlavička metadat ANO
2041039 Identifikace ANO ANO
2041040 Import ANO
2041041 Indexování ANO
2041042 Jednoznačný identifikátor ANO ANO ANO
2043043 Klasifikační systém ANO
2041044 Klíčové slovo ANO
2042045 Kompetence
2041046 Komponenta ANO
2041047 Konfigurace ANO
2045048 Kopie ANO ANO
2041049 Licence ANO
2041050 Metadata ANO ANO ANO ANO
2041051 Migrace ANO
2042052 Neshoda
2043053 Oběh dokumentů ANO ANO
2041054 Odborná prohlídka ANO
2041055 Odpovědnost ANO ANO
2044056 Operace ANO
2041057 Opis ANO
2041058 Optical Character Recognition – OCR ANO
2044059 Podací deník ANO ANO
2044060 Podatelna ANO
2046061 Politika ANO
2041062 Posuzovatel skartační operace ANO
2042063 Proces
2041064 Profil ANO
2046065 Program ANO ANO ANO
2044066 Prvopis ANO
2041067 Přenos ANO ANO
2044068 Převedení dokumentu ANO ANO
2046069 Převod ANO
2041070 Příjem ANO ANO ANO ANO
2041071 Přístup ANO ANO
2045072 Původce ANO ANO ANO
2041073 Redakce ANO
2044072 Replika ANO ANO
2041075 Role ANO
2046076 Rozhraní ANO ANO
2041077 Seskupení ANO
2041078 Schvalovatel ANO
2044079 Skartační komise ANO ANO
2045080 Skartační lhůta ANO ANO ANO
2041081 Skartační operace ANO
2041082 Skartační režim ANO ANO
2041083 Skupina uživatelů ANO
2041084 Sledování ANO
2041085 Smazání ANO ANO ANO
2041086 Součást ANO
2045087 Spis ANO ANO ANO
2045088 Spisová značka ANO ANO
2044089 Spisovna ANO ANO
2041090 Spisový a skartační plán ANO ANO ANO
2044091 Spisový řád ANO ANO
2045092 Spisový znak ANO ANO
2041093 Spouštěcí událost ANO ANO ANO
2045094 Správa dokumentů ANO
2041095 Správce ANO
2044096 Stejnopis ANO ANO
2045097 Systém pro správu dokumentů ANO
2042068 Systém řízení
2041099 Systém správy elektronických záznamů ANO
2044100 Škodlivý kod ANO ANO ANO
2041101 Transakční protokol ANO ANO ANO
2041102 Třídění ANO ANO ANO
2041103 Typ dokumentu ANO
2041104 Typ záznamu ANO
2041105 Typový spis ANO
2045106 Uchovávání ANO ANO
2045107 Uzavření ANO ANO ANO
2041108 Uživatel ANO
2041109 Věcná skupina ANO
2042110 Vedení organizace
2041111 Verze ANO
2041112 Vlastník (držitel) ANO
2041113 Vyhledávání ANO ANO
2041114 Výpis ANO
2045115 Vyřazování ANO ANO ANO
2045116 Vyřízení ANO ANO
2041117 Výtah ANO
2046118 Zásilka ANO
2041119 Záznam ANO ANO ANO
2044120 Změna datového formátu ANO ANO
2041121 Znázornění ANO
2041122 Zničení ANO ANO ANO ANO
2045123 Ztvárnění ANO

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)