Pracovní skupina MV ČR

Další setkání Pracovní skupiny Memoranda Ministerstva vnitra se bude konat již tradičně v rámci konference „e-government 20:10“ v Mikulově. Setkání proběhne ve středu 5. 9. 2012 v 10:00.

Program setkání

 • Přednáška „Změny v legislativě spisové služby“, Ing. Martina Macek
 • Shrnutí činnosti PS během uplynulého roku „Terminologie: Slovník pojmů 1.0 a co dál“, Ing. Josef Šustr
 • Přednáška „Úvodní průzkum stavu spisové služby na úřadech“, Ing. Tomáš Pokorný
 • Diskuse „Závěry průzkumu a podněty pro další aktivity Pracovní skupiny“

Cílem setkání pracovní skupiny je vytyčení úkolů pro další práci a definice témat, jejichž rozpracování bude největším přínosem k obecnému diskursu v oblasti spisové služby, správy dokumentů a informací.

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)