Další setkání Pracovní skupiny Memoranda Ministerstva vnitra se bude konat již tradičně v rámci konference „e-government 20:10“ v Mikulově. Setkání proběhne ve středu 5. 9. 2012 v 10:00.

Program setkání

  • Přednáška „Změny v legislativě spisové služby“, Ing. Martina Macek
  • Shrnutí činnosti PS během uplynulého roku „Terminologie: Slovník pojmů 1.0 a co dál“, Ing. Josef Šustr
  • Přednáška „Úvodní průzkum stavu spisové služby na úřadech“, Ing. Tomáš Pokorný
  • Diskuse „Závěry průzkumu a podněty pro další aktivity Pracovní skupiny“

Cílem setkání pracovní skupiny je vytyčení úkolů pro další práci a definice témat, jejichž rozpracování bude největším přínosem k obecnému diskursu v oblasti spisové služby, správy dokumentů a informací.