Tak jak činnosti spojené s Memorandem o spolupráci při přípravě standardizační základny pro certifikaci procesů správy záznamů a rozvoji odborného know-how a všeobecného povědomí v této oblasti v organizacích státní a veřejné správy nabývají na intenzitě, rozšiřuje se i počet signatářů memoranda, a aktivních účastníků činnosti Pracovní skupiny, která byla v jeho rámci zřízena. Další organizací, která přistoupila k Memorandu, a zapojila se do činnosti Pracovní skupiny, je společnost eSperta Consulting s.r.o. z Prahy.