Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se – na druhý pokus a tentokrát snad již bez problémů – uskuteční naše první setkání. Jedná se o neformální akci, na které bychom rádi shrnuli činnost IRMS v České republice za rok 2015, nastínili plány a představy pro nadcházející období a zejména tyto plány prodiskutovali s Vámi.

Členové IRMS pracují na celé řadě zajímavých a užitečných projektů, ale cítíme, že existují významné mezery ve vzájemné informovanosti, a tím se navzájem ochuzujeme o možnost sdílení jak získaných poznatků, tak větší participace všech členů na dění v našem spolku. Rádi bychom proto přibližně každé dva až tři měsíce uspořádali takovéto neformální setkání, na kterém by bylo možné zhodnotit dosažené výsledky, prodiskutovat běžící projekty a naplánovat nové aktivity.

Základní informace

  • Termín prvního setkání: 14. dubna 2016 v 16:00
  • Místo setkání: Restaurace Cesta časem (Na Kocínce 210/3, Praha 6 – Dejvice)
  • Setkání je otevřené všem členům IRMS i komukoliv dalšímu, kdo by měl zájem o informace o našem spolku a jeho činnosti. Prosíme o potvrzení účasti. aby bylo možné rezervovat odpovídající počet míst.