Z organizačních důvodů dochází k odložení valné hromady občanské sdružení Information and Records Management Society – Czech Republic Group. Omlouváme se za případné komplikace, nový termín bude stanoven co nejdříve a všichni členové o něm budou neprodleně informováni obvyklými kanály. Vše ostatní zůstává beze změny. Děkujeme za pochopení.

Organizační výbor navrhuje následující program valné hromady:

  • Zahájení
  • Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
  • Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
  • Zpráva prezidenta o činnosti sdružení a o stavu jeho majetku
  • Schválení výroční zprávy o činnosti sdružení a o stavu jeho majetku
  • Návrh prezidenta na změnu stanov
  • Hlasování o změně stanov
  • Závěr

V případě, ze máte jakékoliv dotazy či připomínky jak k programu, tak k vlastnímu konání či organizaci valné hormady, směřujte je, prosím, na generálního sekretáře sdružení, ing. Milana Štefla.