Komora komerčních spisoven

Oblast komerčních spisoven představuje svébytnou a specifikou část problematiky správy dokumentů. Oblast, která čelí vlastním výzvám a problémům, jejichž řešení představuje výzvu jak z pohledu metodického, tak organizačního, právního a dalších. V rámci IRMS již delší dobu nazrávala myšlenka zaměřit se i na tuto oblast a vytvořit samostatný tým, který by pracoval na řešení nejpalčivějších problémů této svébytné problematiky.

Na podzim roku 2012 proto zástupci IRMS realizovali několik bilaterárních jednání, na kterých sondovali zájem významných představitelů komerčních spisoven o spolupráci v této oblasti, která by mohla vést k ustavení Komory komerčních spisoven jakožto organizační jednotky v rámci IRMS zastřešující tuto problematiku: Jednání byla úspěšná a 19. února 2013 proběhlo v Praze pod vedením IRMS první jednání pracovní skupiny, jejímž cílem je připravit vznik Komory komrečních spisoven na platformě IRMS.

Výstupem jednání je akční plán, který směřuje k uspořádání ustavujícího sněmu Komory komerčních spisoven v průběhu dubna 2013.

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)