Případová studie: Spisová rozluka stavebních úřadů

Institut pro správu dokumentů zveřejnil Případovou studii „Spisová rozluka v rámci přesunu působnosti stavebních úřadů na pozadí veřejné zakázky magistrátu města Brna“, kterou zpracoval ve spolupráci se společností InAdvisors a která se věnuje správnému postupu při přípravě na změnu působnosti stavebních úřadů.

Problematika transformace stavebního řízení vzbuzuje zájem a emoce již poměrně dlouhou dobu, související legislativa prošla několika bouřlivými proměnami a ať už si o výsledné podobě nového stavebního zákona myslíme cokoliv, jedno je jisté – účinnost změn, které zavádí, se rychle přibližuje a spolu s tím se postupně na jejich dopad začínají přibližovat i jednotlivé orgány veřejné správy, které budou těmito změnami dotčeny.

Jedno téma zůstává bohužel na okraji zájmu dlouhodobě. Je jím dopad transformace soustavy stavebních úřadů do výkonu spisové služby a nutnost realizovat předání agendy mezi úřady formálně správným způsobem, tedy prostřednictvím spisové rozluky.

Nedostatečnost metodické podpory ústředních státních orgánů je na tomto tématu asi nejkřiklavější, i když je zřejmé, že obecně není komunikačně dobře zvládnut celý proces transformace. V praktické rovině se pak začínají objevovat první ukázky tohoto podcenění metodické podpory transformačních kroků v podobě výběrových řízení na analytické práce, jejichž zadání trpí takovými nedostatky v oblasti pochopení koncepce nadcházejících procesů transformace stavebních úřadů, že jsme nemohli zůstat stranou a na pozadí jedné takové ilustrační veřejné zakázky, kterou považujeme nejen za zbytečnou, ale především naprosto nevhodně zadanou, zpracovali případovou studii popisující metodiky a legislativně konformní přístup k přípravě na přesun působnosti stavebních úřadů mezi jednotlivými orgány veřejné správy.

Případová studie je k dispozici ke stažení zdarma.

Případová studie „Spisová rozluka v rámci přesunu působnosti stavebních úřadů na pozadí veřejné zakázky magistrátu města Brna“ byla vyhotovena za odborného přispění InAdvisors s.r.o., člena a partnera IPSD a přední konzultační společnosti v oblasti správy dokumentů, výkonu spisové služby a optimalizace souvisejících procesů.

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)