Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně zve na seminář zaměřený na výkon spisové služby v elektronickém systému.

Tématem bude představení nejen základních principů spisové služby v kontextu aktuálních změn právního rámce, ale i poukázání na konkrétní problémové situace z praxe a jejich řešení. Účastníci tak získají ucelený přehled o problematice předarchivní péče o analogové i elektronické dokumenty, který jim pomůže připravit se na případnou kontrolu v této oblasti. V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.

Seminářem bude provázet Jan Frk, odborník v oblasti správy dokumentů, architekt elektronických systémů pro správu dokumentů, analytik a lektor. Spolupracuje na přípravě slovníku pojmů, legislativních a technických norem. Člen odborných sdružení IPSD, CNZ, ICT unie, IIO.

​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte na mailovou adresu akce@ipsd.cz nebo lépe prostřednictvím formuláře uvedeného níže.

11. 3. 2020, Autoklub Praha, 1490,-Kč bez DPH


[wpforms id=“2626″]