Stálá pracovní skupina MVČR

Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra, jako věcný garant předpisů pro oblast spisové služby, dne 1. 11. 2023 zřídil stálou pracovní skupinu (dále jen „pracovní skupina“) pro Národní standard pro elektronické systémy spisové služby (dále jen „NSESSS“). Důvodem zřízení pracovní skupiny je nezbytnost zapojení odborných zaměstnanců státní a veřejné správy a externích specialistů na oblast spisové služby do tvorby, aktualizace a rozvoje požadavků NSESSS a zpracování výkladových stanovisek k NSESSS.

NSESSS je do značné míry vysoce technickým a odborným dokumentem, na jehož základě je konstruován páteřní informační systém veřejnoprávních původců pro správu dokumentů, tj. elektronický systém spisové služby (dále jen „eSSL“).
Rozsah oblastí, který tento materiál s ohledem na svou technickou povahu zahrnuje, vyžaduje sestavení expertního týmu dobrovolně spolupracujících subjektů, který zajistí kvalifikovanou správu NSESSS.

Institut pro správu dokumentů, z.s., byl díky odbornosti svých členů a na základě dlouhodobé spolupráce s Ministerstvem vnitra v oblasti metodiky a legislativy spisové služby přizván k účasti na této pracovní skupině.

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)