Metodický dotaz #1: Přístup do datové schránky

Dotaz:

Dovoluji si se na Vás obrátit s dotazem, zda je možné, aby statutární orgán společnosti požádal o zřízení datové schránky s tím, že ji bude obsluhovat jeho zaměstnanec a tudíž obdržel vstupní údaje do DS pouze tento určený zaměstnanec a statutární orgán pak neměl informace k tomu, aby mohl do DS vstoupit? Je možné z databáze zjisti osobu, která má do DS přístup?

Odpověď:

Problematiku upravuje § 8 zákona č. 300/2008 Sb. následujícím způsobem:

(3) K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena.
(6) K přístupu do datové schránky je dále oprávněna pověřená osoba, kterou je
b) u datové schránky právnické osoby fyzická osoba pověřená statutárním orgánem právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jimi stanoveném,
(7) Osoby uvedené v odstavcích 1 až 4 mohou určit, že úkony, které jsou jim podle tohoto zákona vyhrazeny ve vztahu k pověřeným osobám a k ministerstvu, může činit fyzická osoba k tomu určená (dále jen „administrátor“).
(8) Pověřená osoba je oprávněna k přístupu k dokumentům určeným do vlastních rukou adresáta pouze, stanoví-li tak osoba uvedená v odstavcích 1 až 4 nebo administrátor.

Zákon č. 300/2008 Sb, § 8

Z uvedeného vyplývá, že statutární orgán právnické osoby nebo jeho člen má přístupové údaje k datové schránce právnické osoby vždy. Oprávněná osoba může být další osobou, která může k datové schránce přistupovat, ale přidělením oprávnění nezaniká přístup statutárního orgánu nebo jeho člena k datové schránce.Identifikace konkrétní osoby přistupující do datové schránky není veřejnou informací, neboť tato informace nemá vliv na právní účinky doručení zpráv do datové schránky právnické osoby.

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)